Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

PCC Rokita rozpoczyna IPO

Niebawem (3 czerwca) pierwszą ofertę publiczna akcji (IPO) rozpocznie PCC Rokita S.A. W jej ramach oferowanych będzie 1.389.731 istniejących akcji serii B oraz 1.588.264 akcji serii C w ramach nowej emisji. Spółka jest dobrze znana na rynku długu, gdzie udanie przeprowadziła kilka emisji obligacji korporacyjnych kierowanych głównie do inwestorów indywidualnych.

PCC Rokita rozpoczyna IPOZ emisji nowych akcji PCC Rokita planuje pozyskać ok. 56 mln zł netto, a wartość całej oferty może sięgnąć 107,2 mln zł brutto. Cena maksymalna została ustalona na 36 zł za akcję.

Sprzedającym akcje serii B jest PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), dotychczasowy jedyny akcjonariusz spółki PCC Rokita S.A., kontrolowany przez Waldemara Preussnera.

Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 5 do 9 czerwca br. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy w dniach 10-11 czerwca br. Przydział akcji planowany jest na dzień 16 czerwca br. Cena emisyjna zostanie natomiast ustalona i podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem zapisów tj. 4 czerwca br.

Jeśli wszystkie walory zostaną objęte, udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie 15% kapitału zakładowego, zaś ich udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu – 10%.

PCC Rokita chce przeznaczyć pozyskane z emisji środki na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie mocy produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój.

 

Harmonogram oferty publicznej:

Początek procesu book-building

3 czerwca 2014 roku

Koniec book-building, godz. 15.00

4 czerwca 2014 roku

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej oraz ceny sprzedaży, a także informacji o ostatecznej liczbie akcji oferowanych, w tym liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach

4 czerwca 2014 roku

Rozpoczęcie publicznej subskrypcji oraz przyjmowania zapisów w transzy indywidualnej

5 czerwca 2014 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy indywidualnej

9 czerwca 2014 roku

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej

10 czerwca 2014 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej

11 czerwca 2014 roku

Przydział akcji oferowanych w transzy indywidualnej i transzy instytucjonalnej

16 czerwca 2014 roku