Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

2C Partners – publiczna emisja akcji serii B

Publiczną emisję akcji serii B przeprowadza 2C Partners S.A. Oferta obejmuje 1,3 mln akcji serii B o wartości 2,86 mln zł liczonej według ceny emisyjnej wynoszącej 2,20 zł za akcję.

Zapisy będą przyjmowane w dniach 10-24 lutego 2015 r., a minimalna wielkość jednego zapisu to 1.000 akcji, czyli 2.200 złotych.

2C Partners logoEmitent zajmuje się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości mieszkalnych, przede wszystkim kamienic na terenie Polski, koncentrując się głównie na rynku warszawskim. Rewitalizacja i restrukturyzacja dotyczą aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno – budowlanych. Nieruchomość jest nabywana przez spółkę, regulowany jest jej status prawny, budynek jest remontowany, a następnie poszczególne lokale są sprzedawane.

Emitent wybiera nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach, ale zarazem pozwalających na oferowanie lokali po cenach nieco niższych niż rynkowe. Dzięki temu cały proces przeprowadzany jest sprawnie, a rotacja środków finansowych – szybka.

Środki pozyskane z emisji akcji serii B spółka planuje przeznaczyć na:

 • zakup kamienicy przy ul. Mińskiej 14 w Warszawie celem przeprowadzenia projektu rewitalizacji i restrukturyzacji kamienicy – ok. 1 700 tys. zł,
 • dokończenie inwestycji przy ul. Grochowskiej 282 w Warszawie – ok. 300 tys. zł,
 • zwiększenie kapitału obrotowego Emitenta – ok. 660 tys. zł .

Przewidywane wpływy netto z oferty akcji serii B są szacowane na około 2,66 mln zł przy założeniu, że wszystkie akcje serii B zostaną objęte.

W 2014 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w wysokości ponad 9,5 mln zł oraz zysk netto w wysokości 4,92 mln zł.

2C Partners jest już obecne na rynku kapitałowym: jego akcje są notowane na platformie NewConnect, a 4 seriami obligacji korporacyjnych notowanych można handlować na rynku Catalyst.

 

Wszystkie szczegóły związane z emisją akcji zawiera memorandum informacyjne akcji serii B.

 

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje o innych wybranych emisjach akcji, zapraszamy do wypełnienia formularza.