Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Private Equity Managers – publiczna sprzedaż akcji

W dniu 11 marca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Private Equity Managers w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz E.

Logo Private Equity Managers

 

Grupa Private Equity Managers (PEM) powstała poprzez wydzielenie w latach 2010-2012 działalności w zakresie zarządzania aktywami z Grupy MCI. W ubiegłym roku w 3 etapach pre-IPO 87% akcji trafiło z rąk MCI do inwestorów. Akcje były nabywane po cenie 57,61 - 89,96 zł.

 

Obecnie największymi akcjonariuszami spółki są: Tomasz Czechowicz (36 proc.), Cezary Smorszczewski (15 proc.), Subfundusz MVI.EuroVentures 1.0 (12,53 proc.), MCI Management (10,25 proc.), Mezzanine Management przez AMC III Moon B.V. (8,33 proc.) i kadra zarządzająca (8 proc.).

 

Oferta publiczna Private Equity Managers (PEM) obejmuje 411.863 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii D należących do MCI.PrivateVentures FIZ działającego na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. Cena maksymalna za jedną akcję oferowaną to 111 zł. Akcje oferowane będą w trzech transzach: transzy otwartej, transzy inwestorów instytucjonalnych oraz transzy dużych inwestorów indywidualnych.

 

Harmonogram oferty

 

Data

Działanie

12 marca 2015 r.

Rozpoczęcie budowy Księgi Popytu

16 marca 2015 r.

Rozpoczęcie  przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej i w Transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych

20 marca 2015 r. do godz. 23.59.59

Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej i w Transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych

23 marca 2015 r. do godz. 17.00

Zakończenie procesu budowy Księgi Popytu

23 marca 2015 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o Cenie Sprzedaży, podanie informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

26 marca 2015 r.

Przesłanie wezwań do dokonania wpłat do Inwestorów Instytucjonalnych biorących udział w budowie Księgi Popytu, rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

30 marca 2015 r.

Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

31 marca 2015 r.

Ostateczny termin na podanie informacji o przesunięciu Akcji Oferowanych między transzami, Przydział Akcji Oferowanych

1 kwietnia 2015 r.

Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Otwartej za pośrednictwem systemu informatycznego GPW i zamknięcie Oferty

 

PEM to spółka zajmująca się zarządzaniem różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy PEM, inwestują przede wszystkim w spółki z sektora technologicznego z regionu Europy Centralnej i Wschodniej.

Na koniec 2014 r. wartość aktywów pod zarządzaniem PEM wynosiła 1,67 mld zł.

 

Fundusze pod zarządzaniem:

 • MCI.TechVentures 1.0
 • MCI.EuroVentures 1.0
 • MCI.CreditVentures 2.0 FIZ
 • Helix Ventures Partners FIZ
 • Internet Ventures FIZ

 

Obecnie za ponad 80 proc. opłat pobieranych przez PEM odpowiada MCI Management. Wiceprezes spółki Cezary Smorszczewski poinformował, że chce by w ciągu kilku lat proporcje te stanowiły po 50 proc. między MCI i innych klientów.

Dzięki podpisanemu porozumieniu trójstronnemu, PEM ma zagwarantowane, że MCI Management nie wycofa środków spod zarządzania przynajmniej do końca października 2023 roku.

Polityka dywidendowa PEM zakłada w kolejnych latach wypłatę daniny dla akcjonariuszy na poziomie 50-100 proc. skonsolidowanego zysku netto.