Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Idea Bank – zatwierdzenie prospektu

W dniu 13 marca z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii J, K, L, M oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz praw do akcji serii M.

Logo Idea Bank

Oferta i wycena

Obecnie kapitał zakładowy Idea Banku wynosi 135.622.194 zł i dzieli się na 67.811.097 akcji. Każda akcja ma wartość nominalną równą 2 zł.

Planowana oferta będzie obejmować zarówno emisję nowych akcji, jak i sprzedaż części istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy banku, przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji. Bank ma wyemitować 20 mln nowych akcji.

Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

DM Mercurius wycenił akcje Idea Banku metodą porównawczą na 3791 mln złotych, a metodą NPV na 3885 mln złotych. Natomiast Pekao Investment Banking wycenił emitenta na 3656 mln złotych metodą porównawczą i 3997 mln metodą dochodu rezydualnego. Oznacza to wartości jednej akcji w przedziale od 41,60 do 45,52 złotych.

Gdyby cena emisyjna w ofercie była zbliżona do tych wycen, to emitent mógłby pozyskać ok. 800 mln złotych, a cała oferta mogłaby mieć wartość przekraczającą miliard złotych.

Emitent

Większościowym akcjonariuszem Idea Banku jest Leszek Czarnecki, który bezpośrednio i pośrednio (w tym poprzez Getin Holding) posiada akcje stanowiące 85,73 proc. kapitału zakładowego banku i dające prawo do 85,95 proc. głosów na WZ. Wśród pozostałych akcjonariuszy są członkowie wyższej kadry kierowniczej grupy.

Oferta Idea Bank skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i małych firm. Strategia grupy zakłada dalszą koncentrację na rosnącym segmencie przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, wzrost organiczny oraz strategiczne akwizycje.