Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Enter Air po raz drugi startuje z IPO

Enter Air S.A. największa czarterowa linia lotnicza działająca w Polsce i jednocześnie największy prywatny przewoźnik lotniczy w kraju po raz drugi pochodzi do publicznej oferty akcji. Spółka proponuje objęcie  do 7 mln akcji nowej emisji, czyli 39,9% w podwyższonym kapitale. Oferta skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych i  indywidualnych oraz, an preferencyjnych warunkach, do pracowników i współpracowników emitenta. Środki pozyskane z emisji Enter Air planuje przeznaczyć na zakup 6 nowych samolotów, w tym 2 Boeingów 737-800 oraz 4 Boeingów 737-8 MAX, które zastąpią część dotychczas użytkowanych samolotów.

 

Enter Air S.A.

Logo Enter AirGrupa Enter Air S.A. prowadzi działalność w zakresie prowadzenia lotów czarterowych, realizując połączenia dla polskich oraz zagranicznych biur podróży. Spółka jest największym w Polsce operatorem czarterowym i jednocześnie największą polską prywatną linią lotniczą.

Bazy operacyjne spółki zlokalizowane są w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Paryżu. Ponadto Enter Air posiada kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Manchesterze, Pradze oraz w Tel Awiwie. Samoloty Enter Air latają do 36 krajów, m.in. do Islandii, Portugalii, Kenii, Sri Lanki i Tajlandii.

Działalność Enter Air wykazuje silną korelację z rynkiem usług turystycznych ogółem. Ponadto na wyniki spółki silnie wpływa bogacenie się społeczeństwa. Przez ostatnie dziesięć lat liczba wycieczek organizowanych przez polskie biura podróży rosła średnio o 10% rocznie, a organizowane wycieczki w ok. 90% korzystają z połączeń lotniczych.

W ubiegłym roku Enter Air świadczył usługi dla 1,2 mln pasażerów w Polsce, ponadto na rynkach zagranicznych z usług spółki skorzystało ponad 300 tys. kolejnych pasażerów. Spółka w 2014 r. obsłużyła ponad 1200 tras. Ponad 250 tras to stałe połączenia, w tym 160 tras z Polski.

Biorąc pod uwagę, że z usług lotów czarterowych w Polsce skorzystało ogółem ok. 3,7 mln pasażerów, Enter Air został niekwestionowanym liderem rynku z udziałem ok. 32%. Największymi konkurentami Enter Air w Polsce są Travel Service (ok. 20% udziału w rynku) i Small Planet Airlines (ok. 18% udziału).

Głównymi klientami Enter Air S.A. są prowadzące działalność w Polsce biura podróży. Spółka obsługuje m.in. wycieczki organizowane przez Rainbow Tours, TUI, Itakę, Wezyr Holidays, Grecos Holidays czy Exim Tours.

Coraz większy wpływ na działalność spółki ma sprzedaż eksportowa. W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. ok. 38% przychodów Enter Air pochodzi z przelotów pomiędzy zagranicznymi lotniskami. Loty zagraniczne cechują wyższe marże, a ponadto są realizowane dla bogatszych klientów z krajów zachodu Europy, co stwarza duży potencjał przychodów dla spółki.

Flota samolotów Enter Air składa się aktualnie z 17 maszyn, w tym ośmiu Boeingów 737-400 oraz dziewięciu Boeingów 737-800.

Poza główną działalnością czarterowania lotów, Enter Air prowadzi również usługi w zakresie sprzedaży pokładowej oraz szkoleń pilotów Boeingów 737.

 

Akcjonariat

W skład akcjonariatu wchodzi obecnie pięciu menedżerów:

 • Marcin Andrzej Kubrak – 65%,
 • Grzegorz Wojciech Polaniecki – 22%,
 • Grzegorz Badziak –5%,
 • Mariusz Olechno – 4%,
 • Andrzej Przemysław Kobielski – 4%.

Po przeprowadzeniu oferty i założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, nowi akcjonariusze będą posiadali 39,9% udziału w kapitale spółki.

 

Strategia rozwoju i cele emisji

Podstawą strategii Grupy Enter Air S.A. jest utrzymanie osiąganej rentowności oraz skoncentrowanie na najbardziej dochodowych elementach rynku lotniczych przewozów czarterowych. Dużą wagę spółka przywiązuje również do utrzymania właściwej struktury kosztów, dzięki czemu jest w stanie osiągać dodatnie marże, nawet w czasach występowania przeróżnych kryzysów wpływających na działania linii lotniczych.

Enter Air informował, że model działania spółki jest efektywny i oparty na utrzymaniu niskich kosztów, przez co jest zbliżony do nowoczesnych linii low-budget.

Harmonogram lotów na kolejny rok jest ustalany pomiędzy marcem a październikiem, przez co zdecydowana większość foteli w samolotach spółka ma wyprzedaną z nawet półrocznym wyprzedzeniem.

Enter Air ma w planach inwestycyjnych zakup sześciu nowych samolotów w latach 2015-2021:

 • 2 samoloty Boeing 737-800,
 • 4 samoloty Boeing 737-8 MAX.

Nowe samoloty mają zastąpić część dotychczasowej floty maszyn spółki. Środki z nowej emisji akcji mają być przeznaczone na przedpłaty nowych maszyn, które wynoszą ok. 15% ceny katalogowej tych samolotów.

Do tej pory spółka podpisała umowy na zakup czterech z sześciu samolotów. Planowany termin przyjęcia tych samolotów do użytkowania to kolejno:

 • IV kw. 2017 r.,
 • II kw. 2018 r.,
 • IV kw. 2020 r.,
 • II kw. 2021 r.

Katalogowa cena samolotów Boeing 737-800 wynosi 361 mln zł, a w przypadku samolotów Boeing 737-8 MAX cena to 413,6 mln z. Spółka poinformowała, że pod warunkiem użycia nowych maszyn na potrzeby własne spółki, wynegocjowana cena zakupu nowych maszyn Boeinga jest znacząco niższa od ceny z katalogu. Wysokość obniżki nie jest znana – stanowi tajemnicę handlową.

Nowe samoloty, które są bardziej oszczędne w eksploatacji, pozwolą Enter Air zmniejszyć koszty przelotów, a jednocześnie zwiększą jakość oferowanych przelotów oraz jakość pracy załóg. Każdy nowy samolot według Enter Air pozwoli na obniżenie rocznych kosztów paliwa o ok. 3 mln zł i dodatkowo o 0,9 do 1 mln zł kosztów rocznej obsługi technicznej.

Nakłady inwestycyjne spółki na zakup samolotów i optymalizację kosztów utrzymania posiadanej floty maszyn w latach 2015-2021 mają wynieść łącznie 1,24 mld zł.

 

Wyniki i prognozy finansowe

Spółka podaje, że od pierwszego roku prowadzenia działalności jest dochodową – rentowną i generującą dodatnie przepływy finansowe. Rok 2015 jest dla Enter Air kolejnym rekordowym rokiem pod względem osiąganych wyników – po trzech kwartałach przychody wzrosły o ponad 5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a dynamika zysków była trzycyfrowa. Warto zwrócić uwagę, że wyniki te zostały wypracowane w trudnych warunkach rynkowych – na wielu rynkach turystycznych miały miejsca różne zawirowania. Było tak m.in. w Grecji, którą opanował kryzys finansowy oraz w Turcji i Tunezji, gdzie niepokój wywoływały zamachy terrorystyczne.

(mln zł)

I-III kw. 2014

I-III kw. 2015

dynamika 2015/2014

Przychody

615,2

648,6

5,4%

EBITDA

32,8

71,5

118,0%

Zysk netto

16,1

40,0

148,4%

 

Po wynikach za trzy kwartały spółka podtrzymała opublikowaną za pierwszym podejściem do IPO prognozę wyników finansowych. Enter Air prognozuje 761,1 mln zł przychodów, 69,5 mln zł EBITDA oraz 33 mln zł zysku netto.

(mln zł)

2012

2013

dynamika 2013/2012

2014

dynamika 2014/2013

2015 E

dynamika 2015/2014 E

Przychody

572,0

632,6

10,6%

731,5

15,6%

761,1

4,0%

EBITDA

11,5

22,0

91,3%

42,2

91,8%

69,5

64,7%

Zysk netto

5,9

10,6

79,7%

17,4

64,2%

33,0

89,7%

 

W prezentacji wyników za trzy kwartały bieżącego roku spółka poinformowała, że dynamiczny wzrost wyników jest skutkiem m.in. efektu zwiększenia skali działalności, poprawy rentowności lotów, ekspansji na rynki zagraniczne oraz kontynuacji optymalizacji kosztów.

Spółka podała, że nie zamierza wypłacać dywidendy z zysku – ma on zostać przeznaczony na kapitał zapasowy na rozwój firmy. Enter Air zastrzegła jednak, że plany te mogą być zmienione ze względu na nowych akcjonariuszy spółki po emisji.

 

IPO

W pierwotnym terminie (czerwiec-lipiec 2015 r.) spółka była zmuszona odwołać ofertę. Pomimo faktu, że w trakcie prowadzonego przez spółkę roadshow i rozpoczętej budowy księgi popytu, inwestorzy pozytywnie oceniali działalność spółki i ciekawy rynek, na którym ona funkcjonuje, zawirowania rynkowe związane z kryzysem w Grecji negatywnie wpłynęły na plany emisji. Na giełdach panowała niepewność, a inwestorzy zaczęli zdecydowanie bardziej ostrożnie podejmować decyzje inwestycyjne. Według informacji podanych przez Enter Air w trakcie budowy księgi popytu złożone zostały deklaracje pokrywające większość emisji. Jednak spółka zdecydowała, że obniżony sentyment inwestorów do inwestycji w akcji może zagrozić jej planom emisyjnym i odwołała ofertę. Odwołanie oferty było konieczne ze względu na fakt, że po jej rozpoczęciu obowiązywał wynikający z Kodeksu Handlowego trzymiesięczny termin na składanie zapisów.

Pierwotnie spółka chciała sprzedać akcje po cenie maksymalnej wynoszącej 19 zł. Ponowna próba emisji odbędzie się jednak z ceną maksymalną dla inwestorów indywidualnych niższą o 2 zł niż w pierwszym podejściu do emisji, tj. po 17 zł za jedną akcję. Ostateczna cena emisyjna akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zostanie ustalona w oparciu o wyniki budowy księgi popytu. Cena dla podmiotów uprawnionych, czyli pracowników i współpracowników Enter Air, będzie niższa o 10% od ceny akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych – tj. maksymalnie 15,3 zł za jedną akcję oferowaną.

Oferowane akcje będą stanowić maksymalnie 39,9% w kapitale spółki. W ramach oferty spółka zamierza wyemitować do 7 mln akcji, w tym:

 • do 1 mln akcji zostanie skierowanych do inwestorów indywidualnych – ok. 15% akcji nowej emisji,
 • podmiotom uprawnionym, czyli pracownikom i współpracownikom Enter Air zaoferowane zostanie do 100 tys. akcji – ok. 1,5% akcji nowej emisji,
 • pula dla inwestorów instytucjonalnych wyniesie do 5,9 mln akcji – ok. 83,5% oferowanych akcji.

Wpływy netto z oferty spółka oszacowała na ok. 110 mln zł.

 

Harmonogram oferty

Data

Etap transakcji

25.11-1.12.2015

Okres składania zapisów przez inwestorów indywidualnych oraz uprawnione podmioty

24.11-2.12.2015

Proces budowy księgi popytu

2.12.2015

Ustalenie i ogłoszenie ostatecznej ceny akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

3-7.12.2015

Okres składania zapisów przez inwestorów instytucjonalnych

8.12.2015

Data przydziału i zamknięcie oferty

14.12.2015

Przewidywany pierwszy dzień notowania praw do akcji na GPW