Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

XTB – sprzedaż akcji w ofercie publicznej oraz planowany debiut na GPW w Warszawie

W drugim kwartale 2016 roku główny akcjonariusz domu maklerskiego X-Trade Brokers (XTB) – XXZW Investment Group (tj. spółkę bezpośrednio kontrolowaną przez jednego z założycieli domu maklerskiego XTB) – zamierza sprzedać w ramach oferty publicznej do 16.433.709 istniejących akcji DM XTB. Sprzedawane akcje stanowią do 14% kapitału akcyjnego i głosów na WZA domu maklerskiego XTB.

Oferta sprzedaży akcji spółki na polskim rynku ma być skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ramach oferty publicznej, oraz do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (w tym kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych z USA) w ramach oferty prywatnej. Pula dla inwestorów indywidualnych ma obejmować 10-15% sprzedawanych akcji.

Oferującym akcje spółki ma być Pekao Investment Banking. Księgę popytu na akcje Domu Maklerskiego X-Trade Brokers mają współtworzyć bank J.P. Morgan (który jednocześnie ma być globalnym koordynatorem oferty) oraz Pekao Investment Banking, UniCredit Bank o/Londyn i Ipopema Securities.

W planach DM XTB jest wprowadzenie akcji do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW).

 

Logo XTBDom Maklerski X-Trade Brokers

Grupa XTB została założona w 2004 roku w Polsce. Posiada jedenaście oddziałów w różnych krajach na świecie – poza Polską także w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Czechach. Na koniec ubiegłego roku w oddziałach Grupy były zatrudnione 392 osoby.

DM XTB Zapewnia dostęp do handlu bardzo szeroką bazą różnych instrumentów finansowych, m.in.: walutami, indeksami, akcjami, towarami i innymi instrumentami.

X-Trade Brokers podaje, że w 2015 roku średnia kwartalna liczba aktywnych rachunków klientów detalicznych grupy wynosiła ponad 15 tys.

W 2015 roku przychody z działalności operacyjnej wyniosły 282,5 mln zł, tj. o 38,2% więcej niż w roku 2014. Zysk netto spółki w ubiegłym roku wyniósł 119 mln zł, czyli o 54,3% więcej niż rok wcześniej. W 2015 r. marża zysku netto wyniosła 42,1%.

W komunikacie spółki podano, że w kolejnych latach zamiarem zarządu DM X-Trade Brokers jest rekomendowanie wypłat dywidend sięgających od 50 do 100% jednostkowego zysku netto. Wypłaty dywidendy mają być uzależnione od możliwości finansowych spółki, zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej domu maklerskiego, a także kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy XTB.

 

Wycena DM X-Trade Brokers

Ipopema Securities, współtworząca księgę popytu na akcje XTB, opublikowała już własną wycenę DM XTB. Według Ipopemy wartość X-Trade Brokers zawiera się w przedziale 1,87-2,35 mld zł. Wycena XTB dokonana metodą zdyskontowanych strumieni pieniężnych (DCF) wyniosła 2,06 mld zł, wycena metodą zdyskontowanych dywidend (DDM) wyniosła 2,006 mld zł a wycena metodą porównawczą wskazała wartość spółki na poziomie2,01-2,35 mld zł.