Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Wydarzenia

Barometr giełdy WIGTRACER w październiku na nieznacznym minusie

Makroekonomiczny barometr giełdy WIGTRACER obliczony na podstawie danych za październik 2017 spadł o 1 punkt, korygując nieznacznie 11 punktowy, wrześniowy wzrost. W październiku poszczególne grupy zmiennych wykorzystywane do obliczania wskaźnika zmieniły się nieznacznie. Umiarkowanie pozytywny wpływ na końcowy odczyt barometru miały czynniki podaży pieniądza i sytuacja w sektorze bankowym. Z kolei grupy zmiennych produkcyjnych, rynkowe stopy procentowe, kurs złotego oraz inflacja działały w kierunku obniżenia końcowego odczytu. Jedyną zmienną, która zasługuje w październiku na uwagę to wzrost inflacji CPI do poziomu 2,2% z 1,8%. 

Więcej...

VII Konferencja Rada Nadzorcza

8 listopada 2017 roku już po raz siódmy odbędzie się Konferencja Rada Nadzorcza.

Jest to coroczne wydarzenie poświęcone tematyce rad nadzorczych, nadzoru właścicielskiego i corporate governance. Tym razem miejscem spotkania będzie Dąbrowa Górnicza.

Więcej...

Mocny spadek barometru giełdy WIGTRACER w maju

Makroekonomiczny barometr giełdy WIGTRACER obliczony na podstawie danych za maj spadł o 19 punktów i osiągnął wartość 13 punktów. W stosunku do poprzednich odczytów spadek jest istotny. W maju głównie dwa czynniki oddziaływały mocno w kierunku spadku: mierniki produkcji oraz rynkowe stopy procentowe. Ujemnie na wskaźnik wpłynął również spadek PENGAB, który opisuje sytuację w sektorze bankowym. Pozytywnie na wskaźnik oddziaływała umacniająca się złotówka oraz wzrost tempa zmian podaży pieniądza. Neutralna dla odczytu pozostała inflacja CPI, która miesiąc do miesiąca pozostała na 2 proc. poziomie. 

Więcej...

Barometr giełdy WIGTRACER po raz kolejny mocno w górę

Makroekonomiczny barometr giełdy WIGTRACER zaskoczył pozytywnie silnym wzrostem o 15 punktów i na podstawie danych na koniec stycznia osiągnął wartość 47 punktów (poprzedni odczyt 32 punkty).  Spośród sześciu grup zmiennych wykorzystywanych do obliczania barometru aż pięć oddziaływało pozytywnie na wzrost wskaźnika: dane z sektora bankowego, umocnienie złotówki, wzrost dynamiki podaży pieniądza gotówkowego w obiegu, wzrost rentowności na długim końcu krzywej dochodowości oraz dane wyprzedzające opisujące sytuację w sektorze produkcyjnym. Jedynie wzrost inflacji działał w kierunku jego osłabienia.

Więcej...

Wiesław Rozłucki Człowiekiem Corporate Governance

Podczas odbywającej się w Katowicach, VI Konferencji Rada Nadzorcza, wyróżnienie Człowiek Corporate Governance 2016 otrzymał dr Wiesław Rozłucki – współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jej wieloletni prezes. Wyróżnienie Człowiek Corporate Governance przyznawane jest corocznie osobie, która wnosi istotny wkład w rozwój ładu korporacyjnego w Polsce.

Więcej...

VI Konferencja Rada Nadzorcza – czyli o praktycznych aspektach nadzoru właścicielskiego – 8 listopada 2016 w Katowicach

Myślą przewodnią VI Konferencji Rada Nadzorcza jest spojrzenie, w aspekcie krajowym i międzynarodowym, na nadzór właścicielski z perspektywy osoby fizycznej, grupy kapitałowej i samorządu.

To cykliczne wydarzenie wpisało się już na stałe kalendarz wydarzeń poświęconych corporate governance w Polsce. Nie bez przyczyny, gdyż poruszane są podczas jej trwania praktyczne problemy związane z nadzorem właścicielskim.

Więcej...

WIGTRACER ponownie w górę – czy na GPW w 2017 powróci hossa?

Makroekonomiczny Barometr Koniunktury Giełdowej WIGTRACER po publikacji danych wrześniowych wzrósł o 7 punktów z poziomu 27 punktów do poziomu 34 punkty. Pozytywnie na poziom wskaźnika wpłynęła poprawa sytuacji w polskim sektorze przemysłowym, poprawa w sektorze bankowym, mocniejsza złotówka oraz wzrost rentowności na długim końcu krzywej dochodowości. Czynnikami oddziałującymi negatywnie na wskaźnik był tylko spadek tempa wzrostu podaży pieniądza oraz zmiany inflacji bazowej.

Więcej...

XTB – zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji

Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A. poinformował o zakończeniu oferty publicznej sprzedaży akcji przez swojego głównego akcjonariusza – spółkę XXZW Investment Group S.A. Spółka XXZW Investment Group S.A. jest spółką, którą bezpośrednio kontroluje jeden z założycieli domu maklerskiego XTB. W ramach oferty DM XTB nie prowadził emisji nowych akcji.

Więcej...