Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

XTB – zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji

Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A. poinformował o zakończeniu oferty publicznej sprzedaży akcji przez swojego głównego akcjonariusza – spółkę XXZW Investment Group S.A. Spółka XXZW Investment Group S.A. jest spółką, którą bezpośrednio kontroluje jeden z założycieli domu maklerskiego XTB. W ramach oferty DM XTB nie prowadził emisji nowych akcji.

Logo XTBW ofercie znalazło się 16.433.709 istniejących akcji DM XTB, o wartości nominalnej 0,05 zł każda, stanowiących 14% kapitału akcyjnego i głosów na WZA domu maklerskiego XTB. Cena akcji oferowanych została ustalona na 11,50 zł za jedną akcję. Wartość całej oferty wyniosła więc 188.987.653,50 zł.

Akcje oferowane były sprzedawane w dniach 18-25 kwietnia 2016 r. (pula dla inwestorów indywidualnych) oraz w dniach 27-28 kwietnia 2016 r. (pula dla inwestorów instytucjonalnych). Przydział akcji inwestorom został dokonany w dniu 29 kwietnia 2016 roku.

Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 1.644.000 akcji (10% wielkości całej oferty), pula dla inwestorów instytucjonalnych obejmowała 14.789.709 akcji (90% oferty akcji). Inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 14.789.709 sztuk akcji. W ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych zapisy nie były redukowane. Z kolei inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 3.536.401 sztuk akcji, w związku z czym ich zapisy były zredukowane o 53,51%.

Na stronie PIB-Akcje.pl wcześniej pisaliśmy o emisji akcji X-Trade Brokers Domu Maklerskiego S.A. w tym artykule.