Dane kontaktowe serwisu PIB-Akcje

Dane adresowe firmy

Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o.o.
Adres:
ul. Zakopiańska 2a/16, 30-418 Kraków

E-mail:

akcje@pib-finanse.pl

Telefon: +48 532 088 734

+48 532 088 737

Dane rejestrowe firmy

Prywatny Inkubator Biznesów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 2a/16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177748 Kapitał zakładowy: 106 500,00 zł (w pełni opłacony) NIP: 679 27 77 060 REGON: 356745968

 

Przesyłane informacje obejmujące dane osobowe są chronione przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).