Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Doświadczony zespół

Jesteśmy profesjonalnie związani z rynkiem akcji od wielu lat. Posiadamy wysokie kompetencje potwierdzone tytułami zawodowymi maklerów papierów wartościowych oraz doradców inwestycyjnych.

Naszą misją jest oferowanie wyłącznie takich rozwiązań finansowych, z których sami chcielibyśmy skorzystać. Tą dewizą kierujemy się w kontaktach tak z inwestorami, jak i emitentami akcji.

 

W skład zespołu PIB-Akcje.pl wchodzą:

Tomasz Załęcki

 • inwestor giełdowy od 1991 roku (prywatyzacja „pierwszej piątki”), związany zawodowo z rynkiem kapitałowym od 1994 roku
 • posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 49 (1995 r.) oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 684 (1994 r.)
 • w domach maklerskich kierował działami Asset Management (zarządzanie portfelem) oraz działami doradztwa i analiz
 • współtwórca automatycznych technicznych i fundamentalnych rankingów akcji
 • zarządzał portfelami klientów, w tym strategiami opartymi o instrumenty dłużne (obligacje)
 • doradzał Klientom domów maklerskich, opracowywał analizy techniczne, arkusze do wyszukiwania arbitraży oraz porady inwestycyjne
 • przygotowywał wdrożenie usługi Family Office obejmującej zaawansowane doradztwo inwestycyjne, asset management, dystrybucję produktów inwestycyjnych, doradztwo podatkowe oraz planowanie transferu międzypokoleniowego
 • współtwórca serwisu PIB-Akcje

Łukasz Rewera

 • inwestor giełdowy od 2002 roku, związany zawodowo z rynkiem kapitałowym od 2007 roku
 • posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 336 (2010 r.) oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 1987 (2006 r.)
 • posiada doświadczenie w pracy na stanowisku maklera giełdowego oraz maklera nadzorującego
 • wykonywał transakcje dużej wartości – „do dyspozycji maklera”, tzw. DDM, transakcje pakietowe, wezwania na akcje
 • koordynował proces składania zapisów w ofertach pierwotnych przez osoby fizyczne
 • koordynował pełnienie przez dom maklerski funkcji animatora rynku i animatora emitenta
 • kontaktował się z Giełdą Papierów Wartościowych w operacyjnych kwestiach związanych z obrotem giełdowym, brał udział w konfiguracji i testach sytemu transakcyjnego
 • w jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych przygotowywał wdrożenie usługi Family Office – zaawansowane doradztwo inwestycyjne, asset management, dystrybucję produktów inwestycyjnych, doradztwo podatkowe oraz planowanie transferu międzypokoleniowego
 • współtwórca serwisu PIB-Akcje

Przemysław Rawecki

 • profesjonalnie z rynkiem kapitałowym związany od 1997 roku
 • opracowywał raporty analityczne, rekomendacje i wyceny, tworzył analizy fundamentalne, rankingi techniczne i fundamentalne, doradzał Klientom domów maklerskich
 • był dyrektorem biura bankowości inwestycyjnej
 • uczestniczył w projektach prywatyzacyjnych
 • tworzył prospekty emisyjne i inne tego typu dokumenty
 • uczestniczył w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, stale kontaktował się z Giełdą Papierów Wartościowych i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
 • organizował emisje papierów wartościowych, głównie akcji i obligacji o wartości od kilkuset tysięcy do programów emisji obligacji korporacyjnych wartych setki milionów złotych
 • współorganizował transakcje fuzji i przejęcia o wartości kilku miliardów złotych
 • wprowadzał papiery wartościowe do obrotu na wszystkich rynkach – głównym rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Waszawie, NewConnect oraz Catalyst.
 • współtwórca serwisu PIB-Akcje