Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Akcje i udziały spółek

Akcje spółek są jedną z najbardziej rozpowszechnionych wśród inwestorów form inwestycji. Decyduje o tym ich szeroka dostępność wynikająca z notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Notowanie na giełdzie decyduje nie tylko o dostępności akcji, ale też pozwala na łatwe upłynnienie inwestycji oraz zwiększa poziom informacji inwestorów o spółkach poprzez publikowanie raportów bieżących i okresowych. Spółki akcyjne pozwalają inwestorom wziąć udział w dużych przedsięwzięciach, których sami nie byliby w stanie sfinansować. Inwestorzy mogą więc korzystać z dobrej koniunktury w praktycznie dowolnych branżach.

Spółki emitując akcje zdobywają kapitał niezbędny do dalszego rozwoju. Cele emisji akcji są przeróżne, najczęściej występuje wśród nich zdobycie środków na kapitał obrotowy albo środków inwestycyjnych na uruchomienie nowych inwestycji.

Posiadanie akcji daje inwestorowi wiele korzyści. Oprócz łatwo zauważalnych korzyści takich jak zysk osiągnięty na korzystnym kupnie i sprzedaży akcji, inwestor ma na przykład możliwość uczestniczenia w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i decydowania o bieżących sprawach spółki. Z niektórych akcji wypłacana jest corocznie dywidenda, dając akcjonariuszom dodatkowe źródło zysku.

Bycie inwestorem oznacza również możliwość zawierania transakcji na giełdzie. Zakładając rachunek papierów wartościowych uzyskuje dostęp do szerokiej gamy różnych spółek. Korzystając z różnych narzędzi analitycznych, w tym komunikatów bieżących spółek inwestor może zawierać transakcje kupna i sprzedaży akcji (oraz wiele innych transakcji dotyczących różnego rodzaju instrumentów finansowych), zyskując na korzystnej zmianie kursu akcji.

Oprócz inwestowania w akcje istnieją również inne możliwości – na przykład inwestycje w różnego rodzaju spółki handlowe posiadające lub nieposiadające osobowości prawnej. Tego typu inwestycje najczęściej zbliżone są w charakterze do inwestycji typu PE/VC (Private Equity / Venture Capital). Różne typy spółek zaspokajają różne potrzeby inwestorów. Korzystanie z serwisu PIB-Akcje.pl pozwala wziąć udział w inwestycjach w różnego rodzaju instrumenty udziałowe.