Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Jak grać na giełdzie?

Istnieje wiele różnych technik i metod analizowania akcji – można je podzielić na trzy główne grupy.

Analiza techniczna - polega na analizie wykresów dotychczasowych przebiegów kursów akcji. Na tej podstawie, a także wykorzystując różnego rodzaju wskaźniki i prawidłowości, analitycy techniczni próbują przewidzieć zachowanie się kursów akcji w przyszłości.

Analiza fundamentalna - polega na analizowaniu kondycji finansowej i ekonomicznej spółki oraz analizie branży, w której działa spółka, a więc na analizowaniu tzw. „fundamentów”.

Analiza portfelowa - zajmuje się doborem konkretnych akcji (i ich proporcji) do portfela papierów wartościowych. Jest to czynione na podstawie oszacowanych dla poszczególnych akcji parametrów dotyczących ryzyka, oczekiwanych stóp zwrotu oraz ich wzajemnej korelacji.

Powyższe metody analizy mogą się przenikać – analityk fundamentalny może dobierać akcje na podstawie fundamentów spółki, ale moment dokonania transakcji, może być przez niego wybrany na podstawie analizy wykresów.