Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Jak inwestować?

Inwestowanie to proces odkładania bieżącej konsumpcji na rzecz osiągnięcia zysku w przyszłości. Inwestycje są obarczone ryzykiem niepewności osiąganych efektów, a skala ryzyka odzwierciedla możliwy do osiągnięcia zysk. Im wyższe ryzyko – tym większy powinien być oczekiwany zysk. Akcje i inne inwestycje udziałowe, na których skoncentrowany jest serwis PIB-Akcje.pl, należą do aktywów średnio i wysoko ryzykownych, pozwalają też na osiągniecie dużych i bardzo dużych zysków.

Inwestor musi dysponować dwoma zasobami – wiedzą i kapitałem. Aby zapewnić inwestorom podstawową wiedzę i informacje o możliwościach inwestycyjnych stworzyliśmy serwis PIB-Akcje.pl. Nasz serwis powstał z myślą o inwestorach zarówno takich, którzy jeszcze nie inwestowali w akcje, ale i tych doświadczonych, którzy szukają kolejnych okazji.

Inwestując w akcje warto robić to długoterminowo, dobierając do portfela różne aktywa, tak by zminimalizować ryzyko strat na pojedynczych inwestycjach. Ponadto trzeba pomyśleć o systemie wyjść z inwestycji (przy zbyt dużych stratach oraz w celu realizacji zysków) oraz o właściwym systemie zarządzania kapitałem.

Systematyczne inwestowanie, to idealny sposób na zbudowanie pokaźnego kapitału. Niezależnie od indywidualnego sposobu oszczędzania i preferowanych inwestycji wybranych przez inwestora, długoterminowe inwestowanie daje szansę na uzyskanie niezależności finansowej.

Więcej:

Czym jest inwestowanie?

W co inwestować?

Rodzaje inwestycji


 

Czym jest inwestowanie?

 

Proces inwestowania polega na wyrzeczeniu się bieżącej konsumpcji i ulokowaniu tak zaoszczędzonych środków w różne aktywa, aby w przyszłości uzyskać zysk, który jednak w chwili rozpoczęcia inwestycji jest niepewny.

Najogólniej rzecz ujmując, inwestowanie jest procesem angażowania środków finansowych w różne przedsięwzięcia gospodarcze. Podstawowym celem inwestowania jest osiągnięcie zysku, ale także chęć rozwoju. Inwestor wykładając kapitał oczekuje jego zwrotu powiększonego o zysk kapitałowy, lub udziału w przedsięwzięciu, na które przeznacza swoje oszczędności.

Inwestując podejmujemy różnego rodzaju ryzyko. Nagrodą za podejmowane ryzyko jest zysk, przeważnie tym większy, im większe było podjęte ryzyko. Jeżeli chodzi o rynek akcji, to podejmowane ryzyko jest wyższe niż w przypadku inwestycji w obligacje, a więc zwrot z inwestycji w akcje zwykle jest wyższy od inwestycji w obligacje. Jeszcze wyższym ryzykiem charakteryzują się transakcje na rynku walutowym (forex) lub inwestycje w kontrakty terminowe i inne instrumenty pochodne.

Ważną kwestią dotyczącą inwestycji jest czas. Znany inwestor giełdowy, Warren Buffet mawiał, że należy inwestować tak, jakby w następnym dniu giełda miała być zamknięta i otwarta dopiero za pięć lat. Oznacza to, że inwestycje nie są sposobem na szybkie dorobienie się majątku. Należy inwestować pieniądze, których inwestor nie będzie potrzebował wydać przez długi czas – powinna to być nadwyżka finansowa w prawdziwym tego słowa znaczeniu.

Inwestując długoterminowo inwestor wykorzystuje siłę procentu składanego. Reinwestycja zysków w akcje daje zadziwiające efekty. Wystarczy prześledzić następujący przykład:

Inwestujemy 10.000 zł w akcje na piętnaście lat. Co roku wszystkimi akcjami w portfelu obracamy dwa razy (jedno kupno, jedna sprzedaż). Prowizja od zawarcia transakcji wynosi 0,38%. Przyjmując, że inwestor inwestuje skutecznie, można założyć, że w każdym kolejnym roku wartość jego portfela przyrasta o 12%. Ponadto oprócz zysku kapitałowego spółki inwestora wypłacają corocznie dywidendę pomniejszoną o podatek w wysokości 1,5% wartości akcji. Co roku inwestor musi zapłacić podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Poniższy wykres prezentuje, jaka na koniec każdego roku będzie wartość portfela inwestora.

Efekt procentu składanego

Po 15 latach inwestor będzie mógł wypłacić z rachunku inwestycyjnego 43.629,31 zł. Po odliczeniu prowizji i podatku zysk inwestora wynosi aż 336,3%. Taki jest efekt w przypadku piętnastoletniej inwestycji zarabiającej 12% (+ 1,5% dywidendy) przy założeniu reinwestycji zysków!

Szczegółowe wyniki opisywanej inwestycji przedstawia poniższa tabela.

Rok inwestycji

Kapitał na początek roku

Zapłacone prowizje

Zysk

Podatek

Kapitał na koniec roku

1

10 000,00

76,00

1 274,00

242,06

11 031,94

2

11 031,94

83,84

1 405,47

267,04

12 170,37

3

12 170,37

92,49

1 550,51

294,60

13 426,28

4

13 426,28

102,04

1 710,51

325,00

14 811,79

5

14 811,79

112,57

1 887,02

358,53

16 340,28

6

16 340,28

124,19

2 081,75

395,53

18 026,50

7

18 026,50

137,00

2 296,58

436,35

19 886,72

8

19 886,72

151,14

2 533,57

481,38

21 938,91

9

21 938,91

166,74

2 795,02

531,05

24 202,88

10

24 202,88

183,94

3 083,45

585,85

26 700,47

11

26 700,47

202,92

3 401,64

646,31

29 455,80

12

29 455,80

223,86

3 752,67

713,01

32 495,46

13

32 495,46

246,97

4 139,92

786,59

35 848,80

14

35 848,80

272,45

4 567,14

867,76

39 548,18

15

39 548,18

300,57

5 038,44

957,30

43 629,31

 

W polskim systemie finansowym istnieje bardzo prosty sposób na powiększenie takich zysków. Otwierając szczególny rodzaj rachunku maklerskiego, tzw. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), można odroczyć zapłatę podatku do czasu wypłaty środków z rachunku, co radykalnie zwiększa efektywność inwestycji. Na IKE corocznie można odkładać nie więcej niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W roku 2014 na IKE można wpłacić maksymalnie 11.238 zł. Nie ma określonego minimalnego poziomu wymaganej wpłaty na IKE.

Dla sprawdzenia skuteczności Indywidualnego Konta Emerytalnego warto jeszcze raz prześledzić powyższy przykład. Wszystkie parametry pozostają bez zmian, jedyną różnicą jest inwestowanie na IKE zamiast na zwykłym rachunku maklerskim. Poniższy wykres prezentuje różnicę pomiędzy tymi rachunkami.

Przewaga IKE nad zwykłym rachunkiem brokerskim

 

W tabeli można szczegółowo prześledzić jak prezentowały się wyniki i wartość portfela akcji inwestora. W porównaniu do zwykłego rachunku inwestycyjnego, na IKE zapłata podatku występuje tylko raz – w momencie zakończenia inwestycji i wypłaty środków z Indywidualnego Konta Emerytalnego.

Rok inwestycji

Kapitał na początek roku

Zapłacone prowizje

Zysk

Podatek

Kapitał na koniec roku na rachunku IKE

1

10 000,00

76,00

1 274,00

0,00

11 274,00

2

11 274,00

85,68

1 436,31

0,00

12 710,31

3

12 710,31

96,60

1 619,29

0,00

14 329,60

4

14 329,60

108,90

1 825,59

0,00

16 155,19

5

16 155,19

122,78

2 058,17

0,00

18 213,36

6

18 213,36

138,42

2 320,38

0,00

20 533,75

7

20 533,75

156,06

2 616,00

0,00

23 149,75

8

23 149,75

175,94

2 949,28

0,00

26 099,02

9

26 099,02

198,35

3 325,02

0,00

29 424,04

10

29 424,04

223,62

3 748,62

0,00

33 172,66

11

33 172,66

252,11

4 226,20

0,00

37 398,86

12

37 398,86

284,23

4 764,61

0,00

42 163,47

13

42 163,47

320,44

5 371,63

0,00

47 535,10

14

47 535,10

361,27

6 055,97

0,00

53 591,07

15

53 591,07

407,29

6 827,50

11 479,53

48 939,04

 

Co prawda inwestor w ostatnim roku zmuszony jest do zapłaty bardzo dużego podatku, przez co jego kapitał ponownie skurczy się do wartości, jaką jego rachunek miał już dwa lata wcześniej, jednak i tak całkowity zysk z symulowanej inwestycji wyniósłby 389,4% i inwestor mógłby wypłacić 48.939,04 zł. W porównaniu do inwestycji na zwykłym rachunku maklerskim inwestor zyskałby o 5.309,73 zł, a więc aż o 12,2% więcej. Wpłacając corocznie na IKE środki w wysokości, którą dopuszczają obowiązujące przepisy, inwestor może osiągnąć bardzo dobre rezultaty, odkładając zapłacenie podatku do czasu wyjścia z inwestycji.

Przed inwestycją w akcje trzeba więc zastanowić się jaki rachunek inwestycyjny warto założyć, bo może on mieć istotny wpływ na osiągane wyniki. O rachunkach maklerskich piszemy też w jednym z kolejnych artykułów.


 

W co inwestować?

 

W XXI wieku skala możliwości inwestycyjnych jest ogromna. Inwestor dysponujący kapitałem ma do wyboru różne aktywa. Może inwestować w złoto lub inne towary, waluty, akcje, udziały, instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje), obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, czy lokaty bankowe. Jak widać z tego zestawienia, inwestować można na wiele sposób w zależności od wiedzy, ilości wolnego czasu i predyspozycji inwestora.

Możliwości jest mnóstwo i inwestor indywidualny w praktyce często nie ma czasu i wiedzy wystarczającej, aby na dłuższą metę samodzielnie szukać odpowiadających mu rozwiązań. Stąd nasz pomysł, aby z tych szerokich możliwości inwestycyjnych wybrać najciekawsze i przedstawić je osobom chcącym rozsądnie lokować nadwyżki finansowe.

W serwisie PIB-Akcje.pl wiodącym tematem są inwestycje w spółki, najczęściej akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Wychodzimy naprzeciw inwestorom z szeroką ofertą możliwości korzystnego ulokowania kapitału. Naszym celem jest wyszukiwanie na rynku ciekawych przedsięwzięć inwestycyjnych, z których warto skorzystać. Oferta serwisu PIB-Akcje.pl skierowana jest do osób zainteresowanych inwestycjami w akcje – w ofertach publicznych i prywatnych. Informujemy o ofertach akcji spółek już notowanych na giełdzie lub na NewConnect, takich które dopiero zamierzają być notowane na rynku, a także o innych projektach niezwiązanych z obecnością spółki na rynku zorganizowanym.

Interesującym uzupełnieniem inwestycji udziałowych mogą być obligacje lub inne instrumenty dłużne. Obligacjom i innym inwestycjom w dług poświęcony jest nasz serwis www.PIB-Obligacje.pl.

Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały przykładowe stopy zwrotu z różnych inwestycji w ciągu ostatnich 365 dni (dane na dzień 25 listopada 2013 r.). Wyraźnie widać, że różne inwestycje przynoszą całkowicie odmienne rezultaty, jednymi z najlepszych w przeciągu ostatniego roku były inwestycje w akcje. Inwestor musi głęboko zastanowić się, w co ulokować swoje pieniądze. Rozsądnym rozwiązaniem jest dzielenie swoich środków i lokowanie je w różne klasy aktywów, tak żeby zabezpieczyć całość portfela przed gwałtownymi wahaniami. Dobrze skonstruowany portfel inwestycyjny cechuje się stabilnym przyrostem wartości, bez gwałtownych obsunięć kapitału (ang. drawdown). Lokowanie środków w różne instrumenty finansowe oraz w różne klasy aktywów nosi nazwę dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Zestawienie rocznych stóp zwrotu z aktywów

dane: stooq.com

Na powyższym wykresie widać wyniki inwestycji zaprezentowane w sposób, w jaki zwykle przedstawia się je w różnego rodzaju podsumowaniach rocznych. Co roku, na początku stycznia prezentowane są liczne zestawienia, mówiące o tym jaka była rentowność inwestycji w dane instrumenty aktywa. Wszystko to przy założeniu kupna na początku roku i sprzedaży w ostatnim dniu roku. Niestety rzeczywistość inwestora jest bardziej skomplikowana i na co dzień staje on przed problemem porównania efektywności swoich inwestycji. Poniższy przykład prezentuje jak można to zrobić.

Inwestor w ciągu roku dokonuje inwestycji w dwie spółki – ABC oraz XYZ. W każdą ze spółek inwestor zainwestował po 15.000 zł.

W przypadku spółki ABC inwestor kupił akcje w dniu 22 marca. Po kilku miesiącach, 18 listopada sprzedał posiadane akcje (po 241 dniach). Kwota, za którą sprzedał akcje to 17.025 zł. Nominalny zysk z inwestycji wyniósł:

 Zysk z pierwszej inwestycji

 

W przypadku spółki XYZ inwestycja została dokonana w dniu 19 stycznia. Sprzedaż posiadanych akcji nastąpiła w dniu 6 grudnia, czyli po 321 dniach. Kwota, za którą inwestor sprzedał posiadane akcje to 17.500 zł, czyli nominalny zysk z inwestycji wyniósł:

Zysk z drugiej inwestycji

Na pierwszy rzut oka inwestycja w akcje spółki XYZ była lepsza, przynosząc 16,7% zysku względem 13,5% zysku, które inwestor zainkasował na akcjach spółki ABC. Jednak po dokładniejszej analizie inwestor stwierdza, że inwestycja w akcje XYZ trwała o 80 dni dłużej, w związku z czym pojawia się pytanie, która inwestycja była rzeczywiście bardziej efektywna?

Aby to obliczyć inwestor musi skorzystać z innego wzoru, w którym wynik inwestycji jest wyrażony w skali roku – w takim przypadku inwestor będzie miał możliwość dokładnie porównać rentowność obu inwestycji. Sprowadzanie do skali roku odbywa się poprzez sprowadzenie wyniku do wspólnego mianownika w następujący sposób:

Wzór na arytmetyczna stope zwrotu

gdzie:

zysk (r) – rentowność w skali roku,

K – kwota końcowa inwestycji,

P – kwota początkowa inwestycji,

d – czas trwania inwestycji w dniach.

Podstawiając dane z przykładu do powyższego wzoru wychodzi, że inwestycja w spółkę ABC miała rentowność wyrażoną w skali roku:

Rentowność pierwszej inwestycji

Analogicznie w przypadku spółki XYZ roczna rentowność wyniosła:

Rentowność drugiej inwestycji

Widać więc, że pierwsze wyniki były nieporównywalne i to jednak inwestycja w spółkę ABC była bardziej rentowna – w skali roku inwestor zarobił 20,4% w porównaniu do 19%, które osiągnął na spółce XYZ.

Z podobnym problemem inwestor ma do czynienia w przypadku dłużej trwających inwestycji. Aby porównać dłuższe inwestycje, o długości trwania mierzonej w latach, należy zastosować poniższy wzór:

Wzór na średnioroczną stopę zwrotu

gdzie:

zysk (r) – stopa zwrotu w skali roku, (ang. ARR – Annualized Return Rate lub CAGR – Compound Annual Growth Rate),

K – kwota końcowa inwestycji,

P – kwota początkowa inwestycji,

n – czas trwania inwestycji w latach (nie muszą to być pełne lata).

Sprowadzanie wieloletnich inwestycji do rentowności rocznej zostało zaprezentowane w poniższym przykładzie.

Inwestor kupuje akcje spółki ZYSK za 10.000 zł. Po dwóch latach sprzedaje posiadane akcje za 12.600 zł. Stopa zwrotu z inwestycji w skali rocznej jest równa:

 Rentowność roczna

Roczna rentowność inwestycji w akcje spółki ZYSK wyniosła 12,25%.


 

Rodzaje inwestycji

 

Podstawowym podziałem rodzajów inwestycji jest podział ze względu na czas ich trwania. Poniżej scharakteryzowano krótko trzy rodzaje (horyzonty czasowe) inwestycji.

 • Skalpowanie, daytrading oraz swing trading, to inwestycje spekulacyjne – trwają bardzo krótko, nierzadko zdarza się, że kilka minut lub nawet sekund. Najczęściej nie trwają dłużej niż kilka dni. Tego rodzaju inwestycje są odpowiednie dla doświadczonych inwestorów, dysponujących odpowiedną wiedzą oraz warsztatem inwestycyjnym (sprzęt, dane rynkowe, system szybkiego składania zleceń itp.). Decyzje najczęściej podejmowane są na podstawie analizy technicznej lub za pomocą specjalnych systemów komputerowych. Dobrym miejscem do zawierania takich transakcji jest rynek forex.
 • Inwestycje krótkoterminowe – ich okres trwania wynosi do roku. Są wykorzystywane również przez mniej profesjonalnych inwestorów. Decyzje podejmuje się głównie za pomocą analizy technicznej, niemniej jednak w wielu przypadkach są też one podejmowane na podstawie analizy fundamentalnej. Analizą fundamentalną kierują się np. inwestorzy biorący udział w publicznych i prywatnych ofertach akcji.
 • Inwestycje długoterminowe – trwające ponad rok. Proces decyzyjny jest długotrwały, a zatem dostępny również dla inwestorów nieprofesjonalnych. O inwestycji decyduje najczęściej ocena kondycji spółki, czyli analiza fundamentalna. Przedmiotem inwestycji długoterminowych są na przykład akcje, nieruchomości i obligacje.

O różnego rodzaju inwestycjach można też mówić w przypadku różnych grup inwestorów spotykanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Podstawowe dwie grupy inwestorów to inwestorzy indywidualni oraz inwestorzy instytucjonalni.

 • Inwestorzy indywidualni – kupują akcje (albo ogólniej inwestują) na własny rachunek. Transakcje dokonywane są na podstawie indywidualnie wdrażanych strategii. Nabywane pakiety akcji są raczej niewielkie wartościowo oraz mają niewielki udział w całości kapitału spółki (chociaż zdarzają się wyjątki od tej reguły). Akcje posiadane przez inwestorów indywidualnych, to tzw. free float czyli ilość „wolnych” akcji w obrocie.
 • Inwestorzy instytucjonalni – inwestorzy instytucjonalni kupują akcje na cudzy rachunek (zarządzanie aktywami) lub na własny rachunek (tzw. dealerka, czyli zakup na własne książki). Do inwestorów instytucjonalnych należą na przykład fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe, domy maklerskie oraz firmy asset management. Inwestorzy instytucjonalni kupują relatywnie duże wartościowo i udziałowo pakiety akcji. Często są znaczącymi podmiotami w akcjonariacie, jednakże rzadko zajmują się bieżącym zarządzaniem spółkami, koncentrując się raczej na funkcjach kontrolnych.